Donate

Showing 61–64 of 64 results

Եվա 3 տարեկան

Երեքամյա Եվայի մոտ հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է ախտորոշվել՝ հիստիոցիտոզ:Երեքամյա Եվայի մոտ հազվադեպ հանդիպող

. 9.07%
ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵԼ Է1,270,000AMD
ՆՊԱՏԱԿԸ14,000,000AMD

Դավիթը վիրահատվել է:

«Եթե բոլորը», «Նվիրր կյանք» հիմնադրամների, ինչպես նաև Ամերիա բանկի, Արմեն Արմոս Մարտիրոսյանի և մի շարք այլ անհատ

. 88.60%
ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵԼ Է9,002,000AMD
ՆՊԱՏԱԿԸ10,160,000AMD

Տիգրան 14 տարեկան

Տիգրանը 14 տարեկան է և ունի Յուվինիլ Իդիոպաթիկ Արթրիտ: Այս հիվանդության պատճառով հոդերը քայքայվում են, և հիվանդները

. 69.29%
ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵԼ Է3,010,000AMD
ՆՊԱՏԱԿԸ4,344,000AMD

Հայկը վիրահատվել է

Նրա մոտ ախտորոշվել է գլխուղեղի հիմքի բազմակոմպոնենտ գոյացություն, և հարկավոր է անհապաղ վիրահատություն, որը պետք է

. 100.13%
ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԵԼ Է4,005,000AMD
ՆՊԱՏԱԿԸ4,000,000AMD